امشبو به يادش اشك ميريزم..امشب از اون شبهاست

كلي حرف دارم كه بايد گفته بشه ولي به كي اون كه نيستش 

 امشب مي خوام سرمو رو شونش بزارم از دلتنگي بگم.

نميدونم چرا كاش راست بود قصه قاصدك ميگن پيغام ميبره!

 ولي توي اين شب قاصدكي نيست.

اس ام اس مياد !ولنتاين مبارک.

زنگ موبايل!ولنتاين مبارک.

زنگ تلفن!ولنتاين مبارک.

ای نفرين به هر چی ولنتاينه باورم نمی شه اين همه آدم زنگ بزنن ولی تو...

لینک