...   

برو؛ برو؛ متعفّن برو ؛ از کنارم برو قبل از اینکه برانمت برو؛

حرمت آخر را نشکن هرم آخر را که شکستی؛ چه صادقانه بود امیدم و چه واهی ؛

باری پوشال بود و ایکاش حتی  پوشال بود؛ که پوشالی بود؛

گمانم این بود که جای خالی توست؛

اینجا؛

کنار من؛

اما یقینم این است که اصلا جای تو نبود؛ که خالی ماند یا پر؛

جای تو اینجا نبود؛

برو؛ بی فایده برو؛

بس است دیگر ؛

بیش از این عقب ندارم؛

کافیست ترک؛ کافیست مرگ؛

بگذار با خویش با صدای سکوت سماع کنم؛

برو؛ مانع برو؛

خواب بلند فراموشی؛ را ضی خاموش؛

برو غریبه ، لختی تنهایم بگذار با آشنا ؛

هراسانم از تویی که نمی شناسمت؛

کافیست غربت؛ کافیست فاصله؛

برو مزاحم ؛

با خود به مجلسم؛

تو را به این بزم راه نیست؛

که تو مرد نشیمن های پر هیاهو نبودی ؛

چه رسد به تنهایی با شکوه من؛

برو دیوار؛ برو ؛

کنار برو میخواهم ببینم آنسوتر را ؛

میخواهم ببینم بعد از تو را ؛

بعد از تو شاید هیچ چیز نباشد؛

اما ؛

بعد از توست؛

برو زنگار؛ برو ؛

کنار برو میخواهم ببینم خودم را ؛

زنگار!

بودن تو غریبه مرا هم با من غریبه کرده ؛

برو غریبهُ زنگار برو؛

بی فایدهُ عفن ، غریبهُ مانع ،

مزاحم ، دیوار ، زنگار، برو؛

بی سوُال برو

ساعت ۱۲:۳۰ شب دينگ دينگ!  اس ام اس  :    I LOVE YOU !

لینک
   نمیتونم ببخشمت....دور شو برو ...نبینمت.   

 بابا بی خیال ناز کردنم حدی داره
ما که رفتیم... بعد ما میدونی کی دوست داره؟
روت و کم کن دیگه تحفه هم که نیستی بخدا !
تمومش کن افه هات و بس کن این همه ادا !
مگه ما چی کم گذاشتیم از مرام معرفت؟
که تو اینجور ..با ما بد تا میکنی .. بی معرفت !
راستش و بخوای دیگه خسته شدم

رک بگمت:
به دلم نشسته بودی....
گندیدی.... بریدمت
.
بخدا عشقی که ذلت بیاره کشکه عزیز
جونه هرچی مرده دیگه اينقدر آبرو نریز
گفته بودم:
نفسی برام.....میرم تا اخرش!
گفته بودم.. نفسی برام... میرم تا آخرش..
اما...
نفسی که حرمتم رو بگیره ...میبرمش.
دیگه اون دنیایه...پر رنگ و چلچراغت نمی خوام
واسه رو کم کنیتم که شده.... دیگه سراغت نمیام
قاطی کردم بد رقم ...میخوام که قیدت بزنم
میخوام این دندونه عاریه رو از ته بکنم
عشقی که ما پی شیم.... بی شیله پیله صادقه
همه مردم میدونن ...که مشکی انده عاشقه
نمیتونم ببخشمت....
دور شو برو ...
نبینمت.
تیکه ای بودی از دلم... گندیدی و بریدمت

هزار و یک رنگی عزیز...
دروغی و نیرنگی عزیز....
واسه دله عاشقه من
وصله ی بد رنگی عزیز.
راهمو کج کردی عزیز...
عشقمو رد کردی عزیز...
خودت ندونستی ...چی کردی....
تو با ما ...بد کردی عزیز.
یادت میاد گفتم بهت: اگه نمیشی مرحمم...

تو رو خدا زخمم نشو ..که تیکه پارست بدنم؟
تو عینه ناباوریهام ..تو هم شدی یه زخمه نو...
هیچ نمیخوام مثل تو شم...
از جلویه....چشام برو...

لینک
   پشيمونم كه چرا ...   

يه زموني واسه من خدا بودي
از بدي ها اون زمون جدا بودي
يه زمون مثل يه افسانه عشق
واسه من اول و انتها بودي
يه زمون دستاي تو پل رسيدن و می ساخت
ذره ذره دلم ، معني عشق رو می شناخت
يه زمون دارو و ندارم تو بودي
از تو تنها ، انتظارم توبودي
ديگه نيستي اونی كه واسش ميمردم يه روزي
پشيمونم كه چرا دل به تو دادم يه روزي
تو مثل يه موج ساحل ،‌من تو رو دريا می ديدم
تو يه كلبه محقر ، من تو رو دنيا می ديدم
با نگاهي توي چشمات ،دنيا از چشمم مي افتاد
شايد اين گناه من بود ،تو رو اشتباه می ديدم
اگه اون روز توي چشمات رقص نيرنگ رو ميديدم
اگه آواي دروغو توي حرفات می شنيدم
شايد هرگز تو خيالم بتي از تو نمی ساختم
شايد هرگز منه ساده دلو آسون نمی باختم
ديگه نيستي اونی كه واسش می مردم يه روزي
پشيمونم كه چرا دل به تو دادم يه روزي

لینک