عناوین مطالب وبلاگ می بوسمت به اشک

پنجشنبه ٢٦ شهریور ،۱۳۸۸ :: پنجشنبه ٢٦ شهریور ،۱۳۸۸
شنبه ۱٢ بهمن ،۱۳۸٧ :: شنبه ۱٢ بهمن ،۱۳۸٧
جمعه ۱۱ امرداد ،۱۳۸٧ :: جمعه ۱۱ امرداد ،۱۳۸٧
سه‌شنبه ۱٤ خرداد ،۱۳۸٧ :: سه‌شنبه ۱٤ خرداد ،۱۳۸٧
تولدم مبارک... :: پنجشنبه ٢۳ اسفند ،۱۳۸٦
یکشنبه ۱٩ اسفند ،۱۳۸٦ :: یکشنبه ۱٩ اسفند ،۱۳۸٦
توکل به خودت :: دوشنبه ۱٧ دی ،۱۳۸٦
جمعه ٧ دی ،۱۳۸٦ :: جمعه ٧ دی ،۱۳۸٦
چهارشنبه ٢۳ آبان ،۱۳۸٦ :: چهارشنبه ٢۳ آبان ،۱۳۸٦
بسم الله الرحمن الرحيم :: سه‌شنبه ۱٠ مهر ،۱۳۸٦
همين جا ! همين حالا ! :: جمعه ٢۳ شهریور ،۱۳۸٦
اعتماد کن! :: دوشنبه ۱٩ شهریور ،۱۳۸٦
یکشنبه ٢٠ خرداد ،۱۳۸٦ :: یکشنبه ٢٠ خرداد ،۱۳۸٦
کاش :: یکشنبه ٦ خرداد ،۱۳۸٦
شنبه ٢٩ اردیبهشت ،۱۳۸٦ :: شنبه ٢٩ اردیبهشت ،۱۳۸٦
جمعه ۳۱ فروردین ،۱۳۸٦ :: جمعه ۳۱ فروردین ،۱۳۸٦
شنبه ۱۸ فروردین ،۱۳۸٦ :: شنبه ۱۸ فروردین ،۱۳۸٦
توتنها بودی! تو بيگانه از... :: دوشنبه ۱۳ فروردین ،۱۳۸٦
و... :: شنبه ٢٦ اسفند ،۱۳۸٥
آی خدا جونم :: پنجشنبه ۳ اسفند ،۱۳۸٥
حرف دل :: دوشنبه ٢۳ بهمن ،۱۳۸٥
دوشنبه ٩ بهمن ،۱۳۸٥ :: دوشنبه ٩ بهمن ،۱۳۸٥
چهارشنبه ٢٢ آذر ،۱۳۸٥ :: چهارشنبه ٢٢ آذر ،۱۳۸٥
چهارشنبه ۱ آذر ،۱۳۸٥ :: چهارشنبه ۱ آذر ،۱۳۸٥
خدايا :: سه‌شنبه ۱۸ مهر ،۱۳۸٥
delete :: جمعه ٧ مهر ،۱۳۸٥
ی بغض خفه کننده :: پنجشنبه ۳٠ شهریور ،۱۳۸٥
آيا :: سه‌شنبه ٢۸ شهریور ،۱۳۸٥
دوشنبه ٢۳ امرداد ،۱۳۸٥ :: دوشنبه ٢۳ امرداد ،۱۳۸٥
خرابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم :: یکشنبه ٧ خرداد ،۱۳۸٥
یه کلاغ رو سیاه هوایی شده بره پابوس امام رضا :: شنبه ۳٠ اردیبهشت ،۱۳۸٥
یکشنبه ٢٧ فروردین ،۱۳۸٥ :: یکشنبه ٢٧ فروردین ،۱۳۸٥
شک نکن! :: یکشنبه ۱۳ فروردین ،۱۳۸٥
گفتند : " بهار است :: یکشنبه ٢۸ اسفند ،۱۳۸٤
ناگهان گریه ام گرفت! :: سه‌شنبه ٢۳ اسفند ،۱۳۸٤
خنده هاي زورکي , اشکاي يواشکي :: جمعه ۱٩ اسفند ،۱۳۸٤
دوشنبه ٢٤ بهمن ،۱۳۸٤ :: دوشنبه ٢٤ بهمن ،۱۳۸٤
يا علی گفتيم و... :: پنجشنبه ٢٩ دی ،۱۳۸٤
سه‌شنبه ٢٧ دی ،۱۳۸٤ :: سه‌شنبه ٢٧ دی ،۱۳۸٤
درد و نفرين درد ونفرين بر سفر باد :: جمعه ٤ آذر ،۱۳۸٤
دستگاه مشترک مورد نظر خاموش است! :: دوشنبه ۳٠ آبان ،۱۳۸٤
ديروز امروز فردا :: شنبه ٢۱ آبان ،۱۳۸٤
دوشنبه ۱۸ مهر ،۱۳۸٤ :: دوشنبه ۱۸ مهر ،۱۳۸٤
يا علی... :: دوشنبه ۱۸ مهر ،۱۳۸٤
به شوق از دوباره بودن با تو زنده می مانم! :: شنبه ٩ مهر ،۱۳۸٤
مرا ببوس برای آخرين بار :: جمعه ۱ مهر ،۱۳۸٤
گريه کن... :: پنجشنبه ٢٤ شهریور ،۱۳۸٤
آره؛.... :: سه‌شنبه ۸ شهریور ،۱۳۸٤
.... :: شنبه ٢٢ امرداد ،۱۳۸٤
جمعه ۱٤ امرداد ،۱۳۸٤ :: جمعه ۱٤ امرداد ،۱۳۸٤
وای... :: دوشنبه ٢٠ تیر ،۱۳۸٤
در چشم خود آرام شکستن :: یکشنبه ٢٢ خرداد ،۱۳۸٤
عروسک... :: جمعه ٢٠ خرداد ،۱۳۸٤
به پای تو حروم شدم... :: شنبه ۱٤ خرداد ،۱۳۸٤
... :: جمعه ۳٠ اردیبهشت ،۱۳۸٤
نمیتونم ببخشمت....دور شو برو ...نبینمت. :: چهارشنبه ٢۱ اردیبهشت ،۱۳۸٤
پشيمونم كه چرا ... :: پنجشنبه ۸ اردیبهشت ،۱۳۸٤
من رفته ام... :: جمعه ٢٦ فروردین ،۱۳۸٤
تو که شبات روز شدن و روزمو رنگ شب زدی :: شنبه ٢٠ فروردین ،۱۳۸٤
تصویر آخر... :: پنجشنبه ۱۱ فروردین ،۱۳۸٤
گريه می کنم... :: سه‌شنبه ٢ فروردین ،۱۳۸٤
سال بد رفت :: یکشنبه ۳٠ اسفند ،۱۳۸۳
يا مقلب القلوب... :: یکشنبه ۳٠ اسفند ،۱۳۸۳
دلـــــــــــم می خواد ببخشمت :: سه‌شنبه ٢٥ اسفند ،۱۳۸۳
امشب تولدم... :: یکشنبه ٢۳ اسفند ،۱۳۸۳
ديگه بي وفام :: جمعه ٢۱ اسفند ،۱۳۸۳
من ديگه بر نمی گردم :: چهارشنبه ۱٩ اسفند ،۱۳۸۳
say good-bye :: شنبه ۱٥ اسفند ،۱۳۸۳
شمارش معکوس! :: جمعه ۱٤ اسفند ،۱۳۸۳
تو معرفت نداری! :: یکشنبه ٩ اسفند ،۱۳۸۳
نوبت محرم شد... :: چهارشنبه ٢۸ بهمن ،۱۳۸۳
براي اخرين بار :: چهارشنبه ٢۱ بهمن ،۱۳۸۳
سرم از غم تو گريبون :: یکشنبه ۱۸ بهمن ،۱۳۸۳
غم تنهایی اسیرت می کنه :: پنجشنبه ۱٥ بهمن ،۱۳۸۳
عيدتون مبارک :: جمعه ٩ بهمن ،۱۳۸۳
روز تولد تو :: چهارشنبه ٧ بهمن ،۱۳۸۳
بهترين دوست من... :: سه‌شنبه ٦ بهمن ،۱۳۸۳
آخر قصه... :: یکشنبه ٤ بهمن ،۱۳۸۳
می نويسم :: سه‌شنبه ٢٩ دی ،۱۳۸۳
تـــــــــــــــــو :: دوشنبه ٢۱ دی ،۱۳۸۳
برو.... :: جمعه ٤ دی ،۱۳۸۳
امشب مي خوام براي تو يه فال حافظ بگيرم :: دوشنبه ۳٠ آذر ،۱۳۸۳
آخرين پرواز :: شنبه ٢۸ آذر ،۱۳۸۳
سراب :: سه‌شنبه ٢٤ آذر ،۱۳۸۳
ای خداااااااااا :: سه‌شنبه ۱٧ آذر ،۱۳۸۳
دوباره... :: جمعه ۱۳ آذر ،۱۳۸۳
شايد وقتی ديگر :: دوشنبه ٤ آبان ،۱۳۸۳
خسته ام... :: دوشنبه ٤ آبان ،۱۳۸۳
گفتم: «بمان!» و نماندي! :: دوشنبه ٤ آبان ،۱۳۸۳
آسمون بغضشو خالي مي‌كنه :: جمعه ۱ آبان ،۱۳۸۳
ازعشق تو :: چهارشنبه ٢٩ مهر ،۱۳۸۳
تو هم مثل همه :: شنبه ٢٥ مهر ،۱۳۸۳
آخه جادوم مي كنی :: چهارشنبه ۱٥ مهر ،۱۳۸۳
ای واای... :: جمعه ۱٠ مهر ،۱۳۸۳
دل من تو رو مي خواد :: سه‌شنبه ٧ مهر ،۱۳۸۳
پاييز مبارک :: چهارشنبه ۱ مهر ،۱۳۸۳
خدااااااااااااااااااا :: سه‌شنبه ٢٤ شهریور ،۱۳۸۳
اين دل سر به راهو آسون به تو باختم! :: پنجشنبه ۱٩ شهریور ،۱۳۸۳
از عشق هم خسته ام... :: جمعه ۱۳ شهریور ،۱۳۸۳
ع ل ی :: یکشنبه ۸ شهریور ،۱۳۸۳
كمترين چيزي كه من واست ميدم :: چهارشنبه ٤ شهریور ،۱۳۸۳
با تو ساده ام! :: دوشنبه ٢ شهریور ،۱۳۸۳
ای گل بر اشک خونينم نخند. :: چهارشنبه ٢۸ امرداد ،۱۳۸۳
بنویس نامه نویس :: یکشنبه ٢٥ امرداد ،۱۳۸۳
به ياد يک هنرمند... :: دوشنبه ۱٩ امرداد ،۱۳۸۳
اين روزها بيشتر از هميشه دلم برای خودم می سوزه! :: یکشنبه ۱۸ امرداد ،۱۳۸۳
روز زن!؟ :: شنبه ۱٧ امرداد ،۱۳۸۳
چه...؟! :: پنجشنبه ۱٥ امرداد ،۱۳۸۳
بيقرارم، بيقراري عاقبت ديوانه ام ميكند...! :: یکشنبه ۱۱ امرداد ،۱۳۸۳
خدايــــــی هــم هســت! :: یکشنبه ٤ امرداد ،۱۳۸۳
خدايااااااااااااااا :: شنبه ۳ امرداد ،۱۳۸۳
نگووووووووووووو :: چهارشنبه ٢٤ تیر ،۱۳۸۳
یکشنبه ۱٤ تیر ،۱۳۸۳ :: یکشنبه ۱٤ تیر ،۱۳۸۳
تا که دق کردش و مرد. :: چهارشنبه ۱٠ تیر ،۱۳۸۳
همه حرفا که آخه گفتنی نيست! :: سه‌شنبه ٩ تیر ،۱۳۸۳
آخر اين رسم و روال رفاقت است؟ :: شنبه ۳٠ خرداد ،۱۳۸۳
بر سنگ مزارش... :: شنبه ۳٠ خرداد ،۱۳۸۳
تقصير تو نبود! :: جمعه ۸ خرداد ،۱۳۸۳
با تو! از اين جا تا آخر ِ دنيا... با تو! :: دوشنبه ٢۱ اردیبهشت ،۱۳۸۳
چه خواهی گفت :: جمعه ۱۸ اردیبهشت ،۱۳۸۳
یـادتـــــــــــــه ؟!!! :: چهارشنبه ٩ اردیبهشت ،۱۳۸۳
تنها و منتظر :: چهارشنبه ٢ اردیبهشت ،۱۳۸۳
پروردگاراااااااااااااااااااا :: سه‌شنبه ٢٥ فروردین ،۱۳۸۳
اگه تو رو داشته باشم... :: سه‌شنبه ۱۸ فروردین ،۱۳۸۳
به نگاهم نگاه کن... :: شنبه ۱٥ فروردین ،۱۳۸۳
من عاشق تو هستم :: جمعه ۱٤ فروردین ،۱۳۸۳
ای کاش کنارم بودی :: چهارشنبه ٥ فروردین ،۱۳۸۳
نوبهار است ...! :: پنجشنبه ٢۸ اسفند ،۱۳۸٢
و تولدم چه غريبانه مبارک... :: شنبه ٢۳ اسفند ،۱۳۸٢
يارب سببی ساز که يارم بسلامت... :: پنجشنبه ٢۱ اسفند ،۱۳۸٢
رفت! :: دوشنبه ۱۸ اسفند ،۱۳۸٢
فردا... :: یکشنبه ۱٧ اسفند ،۱۳۸٢
.... :: شنبه ۱٦ اسفند ،۱۳۸٢
گفتم : کجا؟ گفتا: به خون! :: یکشنبه ۱٠ اسفند ،۱۳۸٢
بغضم اگر بترکد... :: دوشنبه ٤ اسفند ،۱۳۸٢
می دانم... :: پنجشنبه ۳٠ بهمن ،۱۳۸٢
همين امروز... :: یکشنبه ٢٦ بهمن ،۱۳۸٢
عاشقم من! عاشقی بی قرارم! کس ندارد خبر از دل زارم. :: شنبه ٢٥ بهمن ،۱۳۸٢
علي گويم علي جويم! :: دوشنبه ٢٠ بهمن ،۱۳۸٢
عشق...؟! نابودی عشق...؟! :: پنجشنبه ۱٦ بهمن ،۱۳۸٢
عزيزم جشن ميلادت مبارک. :: سه‌شنبه ٧ بهمن ،۱۳۸٢
و من آن روز را انتطار می کشم... :: سه‌شنبه ۳٠ دی ،۱۳۸٢
پس چرا پس نداد آن دل را؟ :: چهارشنبه ٢٤ دی ،۱۳۸٢
ديگه از دوست دارم حرفی نزن! :: یکشنبه ٢۱ دی ،۱۳۸٢
می روم... :: سه‌شنبه ۱٦ دی ،۱۳۸٢
به من نگو دوست دارم... :: جمعه ۱٢ دی ،۱۳۸٢
آدمــــا از آدمــــا.... :: چهارشنبه ۱٠ دی ،۱۳۸٢
ليلی فقط تو قصه ست... :: سه‌شنبه ٩ دی ،۱۳۸٢
ناگهان چقدر زود دير می شود... :: یکشنبه ٧ دی ،۱۳۸٢
عاقبت ظلم تو رو يه روز تلافی می کنم... :: شنبه ٦ دی ،۱۳۸٢
از تـــــــــــــــــو هــــــــــــــم بــــــیـــــــــزارم... :: جمعه ٥ دی ،۱۳۸٢
ديگه هيچ بهونه ای نيست... :: چهارشنبه ۳ دی ،۱۳۸٢
بی تو... :: سه‌شنبه ٢ دی ،۱۳۸٢
دلبرکم چيزی بگو ! :: دوشنبه ۱ دی ،۱۳۸٢
گفتم... گفت... :: شنبه ٢٩ آذر ،۱۳۸٢
حقيقتی تلخ! :: شنبه ٢٢ آذر ،۱۳۸٢
خوش اومدی خونه من! :: شنبه ٢٢ آذر ،۱۳۸٢
عشق را بايد کشت... :: چهارشنبه ۱٩ آذر ،۱۳۸٢
من اون ماه رو دادم به تو يادگاری! :: چهارشنبه ۱٩ آذر ،۱۳۸٢
و زندگی... :: سه‌شنبه ۱۸ آذر ،۱۳۸٢
تو ای ناياب٬ ای ناب مرا درياب٬ درياب!! :: دوشنبه ۱٧ آذر ،۱۳۸٢
تا بداند... :: یکشنبه ۱٦ آذر ،۱۳۸٢
يار دبستانی من... :: یکشنبه ۱٦ آذر ،۱۳۸٢
اگه دوست تويی... :: شنبه ۱٥ آذر ،۱۳۸٢
تو هم ای همنفس از يار شکايت داری. :: پنجشنبه ۱۳ آذر ،۱۳۸٢
فکر ها را شستشويی لازم است! :: چهارشنبه ۱٢ آذر ،۱۳۸٢
بی تو ٬ با تو! :: چهارشنبه ۱٢ آذر ،۱۳۸٢
آرام بمان کنارم....! :: سه‌شنبه ۱۱ آذر ،۱۳۸٢
تو به دوست داشتن رسيده ای و من در عشق مانده ام! :: دوشنبه ۱٠ آذر ،۱۳۸٢
در کلبه ام بمان! :: یکشنبه ٩ آذر ،۱۳۸٢
مژده ای دل که... :: شنبه ۸ آذر ،۱۳۸٢
قرار وبلاگ نويسان! :: چهارشنبه ٥ آذر ،۱۳۸٢
تا هميشه انتظار :: سه‌شنبه ٤ آذر ،۱۳۸٢
آخر بازی؟؟؟! :: سه‌شنبه ٤ آذر ،۱۳۸٢
دوباره دلم واسه غربت چشمات تنگ مياد :: دوشنبه ۳ آذر ،۱۳۸٢
تو نديدی اون نگاه رو! :: یکشنبه ٢ آذر ،۱۳۸٢
فقط تو! :: شنبه ۱ آذر ،۱۳۸٢
وقتی دستام خالی باشه! :: پنجشنبه ٢٩ آبان ،۱۳۸٢
بيا تا اومدنت دير نشده... :: چهارشنبه ٢۸ آبان ،۱۳۸٢
آمد٬ رفت. دوباره بر می گردد؟؟؟! :: سه‌شنبه ٢٧ آبان ،۱۳۸٢
ببار بر من ! :: سه‌شنبه ٢٧ آبان ،۱۳۸٢
خوابم يا بيدارم... :: دوشنبه ٢٦ آبان ،۱۳۸٢
يا مولا دلم تنگ اومده.... :: چهارشنبه ٢۱ آبان ،۱۳۸٢
مرا درياب! :: سه‌شنبه ٢٠ آبان ،۱۳۸٢
بزن تار :: سه‌شنبه ٢٠ آبان ،۱۳۸٢
باشه! اعتراف می کنم! :: یکشنبه ۱۸ آبان ،۱۳۸٢
به من گفت... :: شنبه ۱٧ آبان ،۱۳۸٢
هميشه عاشق تنهاست! :: پنجشنبه ۱٥ آبان ،۱۳۸٢
---------> نوميدی <----------- :: چهارشنبه ۱٤ آبان ،۱۳۸٢
تو هم مثل من ديگه دلی نداری که... :: سه‌شنبه ۱۳ آبان ،۱۳۸٢
۱ روز ديگه هم گذشت. :: شنبه ۱٠ آبان ،۱۳۸٢
مگر تو با ما بودی؟! :: جمعه ٩ آبان ،۱۳۸٢
بی گناه بی گناه! :: جمعه ٩ آبان ،۱۳۸٢
مرا به عشق خويش اميدوار نکن! :: پنجشنبه ۸ آبان ،۱۳۸٢
گل گلدون من شکسته در باد... :: چهارشنبه ٧ آبان ،۱۳۸٢
باز می خونم لالايی... :: سه‌شنبه ٦ آبان ،۱۳۸٢
تو هم مثل من بودی... :: دوشنبه ٥ آبان ،۱۳۸٢
پس چرا آبی بر آتش می شوي؟؟؟؟ :: دوشنبه ٥ آبان ،۱۳۸٢
حکم آنچه تو فرمايی... :: یکشنبه ٤ آبان ،۱۳۸٢
حالا هم دير نشده... :: شنبه ۳ آبان ،۱۳۸٢
مستيم درد منو ديگه دوا نمی کنه... :: پنجشنبه ۱ آبان ،۱۳۸٢
tiglath :: شنبه ٢٦ مهر ،۱۳۸٢
دوباره دلم... :: شنبه ٢٦ مهر ،۱۳۸٢
انتظار! :: پنجشنبه ٢٤ مهر ،۱۳۸٢
دل اگر دل باشد... :: پنجشنبه ٢٤ مهر ،۱۳۸٢
گناهت را نمی بخشم! :: پنجشنبه ٢٤ مهر ،۱۳۸٢
با او خاطرات این دل زخمی گره خورده! :: چهارشنبه ٢۳ مهر ،۱۳۸٢
بدون عنوان! :: چهارشنبه ٢۳ مهر ،۱۳۸٢
عاقبت داغ مرا خواهی ديد! :: یکشنبه ٢٠ مهر ،۱۳۸٢
بمير ای دل که مرگت زندگانيست! :: یکشنبه ٢٠ مهر ،۱۳۸٢
يعنی دل شکستن انقدر آسونه؟ :: یکشنبه ٢٠ مهر ،۱۳۸٢
باورم نميشه! :: چهارشنبه ٩ مهر ،۱۳۸٢
واااااااااااااای دارم آتيش می گيرم :: سه‌شنبه ۸ مهر ،۱۳۸٢