اين دل سر به راهو آسون به تو باختم!   

گفتی بمون! با من بمون! گفتم می مونم!

گفتی بخون! گفتی با دلتنگی بخون! گفتم می خونم!

گفتم که مست و عاشقم؛ ديوونه ی تو!         هر شب خرابم؛ گوشه ی ميخونه ی تو !

گفتی ببندم عهدو با ياد تو بستم!                          تاج غرورم رو به زير پات شکستم!

گفتی که بايد عاشق و ديوونه باشم       چون ساقی هر شب می کش ميخونه باشم

گفتی که بايد خاطرم شرط تو باشه                         راه خيال بسته ام خط تو باشه 

گفتی که بر ياس تنت پيرهن بدوزم                چون شاپرک باشم که از حرفت بسوزم

گفتی که دستامو بگير گفتم می گيرم

گفتی که از عشقم بمير گفتم می ميرم

گفتم و گريه کردم و پای تو ساختم

اين دل سر به راهو آسون به تو باختم

مرسی از همه دوستای گلی که ميان سر می زنن و لطف می کنن و برام آفلاين و ای ميل می زارن . خيلی خيلی ممنوناميدوازم که بتونم جبران کنم!اگه کم پيدام اما بی معرفت نيستم فقط می خوام تنها ياشم يه جورايی می خوام گم شم شايدم گم شدم نمی دونم

لینک