تو هم مثل همه   

هميشه اينجا از عشقم؛ خودم و برای عشقم نوشتم اما اين بار برای ی دوست می نويسم اميدوارم که ناراحت نشه نمی خواستم بهش بگم اما...ديدی چه زود؟

تو از يادم نخواهي رفت

تو هم مثل همه كوچ خواهي كرد

وديگر بر نخواهي گشت

تو هم مثل همه خاطرات تلخ وشيرين

يادهاي ماندگاري

لحظه ها را ثبت خواهي كرد

تو هم مثل همه لبخند يك روزي

ودردي بي درمان براي ساليان من

تو هم مثل همه ترك خواهي كرد

قصه هاي دردناك مرا

وديگر بر نخواهي گشت

تو هم مثل همه

مثل همه

مهرباني اما...

مرا ترك خواهي كرد

رفتنت گلايه نيست

اما......

كوچه تاريك من باز تاريك خواهد ماند

وتنها نور مهتاب است كه بامن خواهد ماند

تو هم مثل همه

مرا ازياد خواهي برد

و از يادم نخواهي رفت

دلم می خواد وقتی خونديش خيلی راحت بگی : بی خيال

لینک