آسمون بغضشو خالي مي‌كنه   

آسمون بغضشو خالي مي‌كنه
آدمو حالي به حالي مي‌كنه
كوچه‌ها رنگ زمستون می گيرن     شيشه‌ها بخار و بارون می گيرن
آدما چتراشونو وامی كنن     گريه ابرو تماشا می كنن
نمي‌خوان مثل درختا تر بشن     از دل قطره‌ها با خبر بشن
نمي‌خوان بي‌هوا خيس آب بشن     زير بارون بمونن خراب بشن
اما تو چترتو بستي كبوتر     زير بارونا نشستي كبوتر
رفتي و سنگا شكستن بالتو     اومدي هيچكي نپرسيد حالتو
بعضي‌ها دشمناي خوني شدن     بعضي‌ها غول بيابوني شدن
بعضي‌ها می گن كه بارون كدومه     بوي نم شرشر ناودون كدومه

ديدي آسمون خراب شد سر ما
غصه شد وصله بال و پر ما
حالا تو سايه نشيني مثل من...مثل من...
حالا تو سايه نشيني مثل من
خوابهاي ابري مي‌بيني مثل من
چقدر اينجا مي‌خوري خون جگر

كبوتر بالتو باز کن و....

barg

بپر ... نپر ...بپر ... نپر

لینک