براي اخرين بار   

ما كه رفتيم ...

ولي يادت باشه... ديوونه بوديم...
واسه تو يه عمر اسير،تو كنج اين خونه بوديم...
ما كه رفتيم....

 تو بمون با هر كي كه... دوسش داري...
با اوني كه به دور از چشماي من... سر رويه شونه اش ميزاري...
ما كه رفتيم...

ولي اين رسم وفاداري نبود...
قصه ي چشماي تو واسه ما تكراري نبود...
ما كه رفتيم...

ولي خوب موندي سر قول و قرار...
خوب رها كردي دسامو تو اوله بهار...
ما كه رفتيم ...

حالا تو ميموني و عشق قديم...
دوس ندارم كه بشنوم جدا شدين...
ما كه رفتيم ...

ولي مزد دستاي ما اين نبود...
دل ما لايق اين كه بندازيش زمين نبود...
ما كه رفتيم...

ولي چشم تو عجب نگاهي داشت...
جمله هاي پر عشق تو ...چه وعده هايي داشت...
ما كه رفتيم...

ولي كن قدر تو دونسته بوديم...
بيشترم خواسته بوديم...ولي نتونسته بوديم...
ما كه رفتيم...

تو برو دل بده دست ديگري...
به قول حافظ ما هم داشتيم يه ياره سفری...
ما كه رفتيم...

تو بشين زير نگاه عاشقش...
ارزوم اينه تلف نشه دقايقت...دقايقش...
ما كه رفتيم...

تو بمون با اون كه از راه اومده...
اون كه با اومدنش خنجر به قلب من زده...
ما كه رفتيم...

لا اقل ميومدي پيشم واسه خدافظی

زمستونه يه ساله سرد
شبي كه غم داره هوا
هيچكي نمي دونه چقدر
ميخواستمت به جز
خدا

ashkeeshgh

لینک