تو که شبات روز شدن و روزمو رنگ شب زدی   

فکر می کنی چشات چيه؟ دو تا بلای معمولی   چه جوريه مگه صدات؟ ی جور صدای معمولی

فکر می کنی تو چی داری که امثال من ندارن؟ فقط ی جور ناز و ادا و عشوه های معمولی

وقتی ازت حرف می زنم ديگه نمی لرزه تنم     تو هم يکی مثل همه، تو آدمای معمولی

اما نه طفلکی اونا از خيلی هاشون بدتری     ی عاشق دمدمی و ی بی وفای معمولی

اون قديما يادم مياد گفته بودم موهات طلاست    نمی شه زيرش بزنم، ی جور طلای معمولی

بيا فقط ی بار، فقط ی بار کلاتو قاضی کن     منم مث اونا بودم؟ اون عاشقای معمولی؟

هر چی بودم دلت رو زد شعرا و عاشقونه هام    رفتی سراغ کسی با مو و چشای معمولی

من نمی گم آدم بايد عاشق چشم و ابرو شه    درديه که خوب نمی شه با ی دوای معمولی

تو که شبات روز شدن و روزمو رنگ شب زدی

range shab

لینک