يا علی گفتيم و...   

مرتضي علي دخيل زندگيمو از تو ميخوام
آقا جونم بي تعارف عاشقم عشقمو ميخوام
خاک پات سرمه چشمام آقا جون حرفامو گوش کن
تورو حق اسم زهرا آتيش دلم خاموش کن

دست به سينه پيش روتم دل و جون فداي نامت
آقا داغونم , کمک کن قربون عشق و مرامت
واسه خوندن ديگه پيرم از غمش دارم ميميرم
مولا جون برس به دادم به خدا بد جوري گيرم
به خدا بد جوري گيرم ......

عمريه من در خونت دست خالي بر نگشتم
نذار تاريک شه تموم شه خط سبز سرنوشتم

نه راه پيش نه برگشت دل موندنم ندارم

 

لینک