تو نديدی اون نگاه رو!   

زير بارون راه نرفتی                تا بفهمی من چی می گم

تو نديدی اون نگاه رو                تا بفهمی از کی می گم

چشمای اون زير بارون                    سر پناه امن من بود

سايه بودن دنج پلکاش             جای خوب گم شدن بود

تنها شب مونده و بارون               همه سهم من اين بود

تو پرنده بودی من سرو           ريشه هام توی زمين بود

اگه اون رو ديده بودی            با من اين شعرو می خوندی

رو به شب داد می کشيدی               نازنين! چرا نموندی؟

حالا زير چتر بارون                               بی تو خيس خيسم

زير رگبار گلايه                                 دارم از تو می نويسم

تنها شب مونده و بارون                 همه سهم من اين بود

تو پرنده بودی؛ من سرو

لینک