دوباره دلم واسه غربت چشمات تنگ مياد   

دوباره دلم واسه غربت چشمات تنگ مياد

دوباره اين دل ديوونه واست دلتنگ مياد

وقته از تو خوندنه ستاره ی ترانه هام        اسم تو برای من قشنگترين آهنگه

بی تو يک پرنده ی اسير بی پروازم                با تو اماااا می رسم به قله آوازم

    اگه تا آخر اين ترانه با من باشی 

واسه تو سقفی از آهنگ و صدا می سازم

با يه چشمک دوباره                                منو زنده کن ستاره

نذار از نفس بيافتم                            تويی تنها راه چاره

                آی ستاره... آی ستاره              

بی تو شب نوری نداره

         اين ترانه تا هميشه تورو ياد من مياره

           تويی که عشقم و از نگاه من می خونی     

      تويی که تو تپش ترانه هام مهمونی

      تويی که همنفس هميشه ی آوازی

       تويی که آخر قصه منو می دونی

اگه کوچه صدام يه کوچه باريکه             اگه خونم بی چراغ چشم تو تاريکه

                 می دونم آخر قصه می رسی به داد من                  

لحظه يکی شدن تو آينه ها نزديکه

لینک