آخر بازی؟؟؟!   

من و تو مثل دو تا خط می مونيم٬                    که تو يه دفتر مشق اسيريم!

نرسيديم به هم و آخرشم٬                             تو همون دفتر کهنه پير شديم!

بی هم و کنار هم روزا گذشت٬                      دستای من نرسيد به دست تو!

می دونيم که ما به هم نمی رسيم٬            مگه با شکست من٬شکست تو!

        من نمی رسم به تو! آخر بازی همينه!   

     آخر عشق دو تا خط موازی همينه!

اگه من بشکنم و تو بی خيال٬                           بگذری از من و تنهام بزاری٬

اگه با تموم اين خاطره ها٬

تو همين دفتر مشق جام بزاری!

بعد از اون ديگه نه من مال منه٬                     نه تو تکيه گاه اين شکسته ای!

بيا عاشق بمونيم کنار هم٬

نگو از اين نرسيدن خسته ای!

من نمی رسم به تو٬آخر بازی همينه!       آخر عشق دو تا خط موازی همينه!

لینک