عاقبت ظلم تو رو يه روز تلافی می کنم...   

  عاقبت ظلم تو رو يه روز تلافی می کنم    

اشکامو پاک می کنم٬ با دل تبانی می کنم

    مياد اون روزی که تو قدر دلم رو بدونی     

چشماتو باز بکنی حقيقتو خوب بدونی  

    مياد اون روزی که من نامه هاتو پاره کنم      

مياد اون روزی که من غم دلو چاره کنم   

   اگه اون رو زبرسه منم برات ناز می کنم      

با غم و غصه و دردم تو رو دمساز می کنم

   اگه دل تاب بياره منم به اون روز می رسم   

روی ابرا می شينم به آسمونها می رسم

      تو می خوای تا می تونی دل منو خون بکنی       

با رقيبام بشينی منو تو ديوونه کنی

 اما هر روز خوشی تنگ غروبی هم داره     

شبای سرد و سياه صبح سپيدی هم داره   

میــــــــــــــااااااااااااااااااد!

لینک