آدمــــا از آدمــــا....   

آدمـــــا از آدمـــــا زود سيـــر می شـن     

 آدمـــــا از عشق هم دلگير می شن     

آدمـــــا رو عشقشون پا می زارن    

 آدمـــــا آدمو تنها می زارن    

منو ديگه نمی خوای خووب می دونم     ته کتاب دلت اينو می خوونم   

   يادته؟ اون عشق رسوا يادته؟     اوون همه ديوونگی ها يادته؟        

تو می گفتی که گناه مقدسه      اول و آخر هر عشق هوسه     

 آدما! آآخ آدمای روزگار     چی می مونه از شماها يادگار    

من از اون قلب دورو خسته شدم     نمی خوای بمونی توی اين خونه      چشم تو دنبال چشمای اونه      همه حرفای تو يک بهونست      اون جهنمی که می گن اين خونست!

آدمـــــا از آدمـــــا زود سيـــر می شـن     

 آدمـــــا از عشق هم دلگير می شن     

آدمـــــا رو عشقشون پا می زارن    

 آدمـــــا آدمو تنها می زارن

منم آدمم؛ مگه نه؟!

لینک