عزيزم جشن ميلادت مبارک.   

            برای روز ميلاد تن خود           من آشفته رو تنها نذاری              

            برای ديدن باغ نگاهت             ميون پيکر شبها نذاری             

همه تنهاييا با من رفيقند!

منو در حسرت عشقت نذاری

برای روز ميلاد تن خود       منو دور از دل و ديدت نذاری

دلم!

می فهمی؟ دلم! دلتنگه و مهرت رو می خواد

دلم رو در پی غم ها نذاری

ميام تنها توی قلبت می شينم

منو قلبت رو جايی جا نذاری

عزيزم جشن ميلادت مبارک

منو اون سوی جشن دل نذاری!

يادت باشه نذاری...

لینک