گناهت را نمی بخشم!   

گناهت را نمی بخشم.

 

آره ! گناه تو! تویی که جای منو گرفتی ! عشقم و امیدم و زندگیم و همه

 

وجودم رو از من گرفتی نمی بخشم!

 

نمی تونم ببخشمت!

 

اون همه امیدم بودم و تو از من گرفتیش.نشنيدی ميگن هيچوقت اميد رو از

 

کسی نگيرينِ؛ شايد اين تنها چيزی باشه که داره و تو اونو از من گرفتی.

 

دیشب نفرینت کردم.

 

نفرین کردم که در حسرتش بسوزی.

 

لحظه لحظه کنارش باشی و اما مهرت تو دلش نباشه.

 

نفرینت کردم که 1 شب؛ آره فقط 1 شب مثل همه شبایی که من می شینم

 

و اشک می ریزم بشینی و اشک بریزی. فقط 1 شب!

 

تا دردمو حس کنی. تا به اشکم و به دل شکستگيم لبخند نزنی!

 

يادت باشه که نمی بخشمت!

لینک