نوبهار است ...!   

غم مخور جبهه ي تقدير و قضا ميگذرد

كاروان غم از اين كوي و سرا ميگذرد

صبح فردا ،چو ز ره ،مرغك نوروز رسيد

چرخ ايام تو بر  ، ميل  و  رضا  ميگذرد

از همه دوستانی که لطف کردند و تولدمو تبريک گفتند بی نهايت ممنونم

سال نو رو به همتون تبريک می گم اميدوارم سال خوبی داشته باشيد و به همه آّرزوهاتون برسيد

لینک