با تو! از اين جا تا آخر ِ دنيا... با تو!   

شب پُر از ترانه مي شه با تو!     قصّه عاشقانه مي شه با تو!

باغ ِ پاييزي ِ تنهايي ِ من،     باغ ِ پر جوانه مي شه با تو!

 با تو از خاطره ها سرشارم!     با تو تا آخر ِ شب بيدارم!

عشق ِ من! دستِ تو يعني خورشيد!

گرمي ِ دست ِ تو رو كم دارم!

 با تو بودن، با تو موندن، با تو رفتن آرزومه!

هر جا باشي، هر جا باشم، چشماي تو رو به رومه!

 پُرم از حس ِ رسيدن با تو!     عاشق ِ ستاره چيدن با تو!

همه قصه ها به آخر رسيدن،

ناتمومه قصّه ي من با تو!

 با تو مي شه شب ِ تاريك ُ شكست!

مي شه تا هميشه چشم به رات نِشست!

با تو مي شه زنده گی روُ دوره كرد!

دل به لحظه هاي تنهايي نبست!

 با تو بودن، با تو موندن، با تو رفتن آرزومه!

هر جا باشي، هر جا باشم، چشماي تو روبه رومه!

لینک